Home

Centrul Regional de Studii Nord-Est (CRS) este o structura fondata in 2010 de Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est care îndeplineste următoarele funcţii:

Serveşte ca centru de formare profesională, evaluare a competenţelor profesionale, instruire specializată şi cercetare în dezvoltare regională, precum şi în domenii complementare;
Contribuie la formarea formatorilor şi specialiştilor în cercetare în domeniul dezvoltării regionale prin promovarea de schimburi de informaţii şi experienţă practică în cadrul diferitelor proiecte de formare profesionala pe care le implementeaza; şi
Asistă şi cooperează cu alte organizaţii, naţionale şi internaţionale, implicate în dezvoltarea regională şi în domenii complementare.
CRS se orientează spre realizarea activităţilor de formare profesională prin furnizarea de cursuri certificate de Autoritatea Naţionala de Calificare (fosta CNFPA) şi instruiri specializate în domeniul dezvoltării regionale. În acest sens, s-au stabilit diverse forme de cooperare cu actorii relevanţi din domeniul educaţiei, mediului de afaceri şi al administraţiei publice care sunt interesaţi de dezvoltarea regiunii Nord-Est, precum şi prin promovarea unor schimburi internaţionale educaţionale pe tema cooperării şi dezvoltării regionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>